Zakres badań

Świadczymy usługi dla pracodawców oraz dla osób prywatnych.

Zakres świadczonych usług lekarskich:

Badania profilaktyczne pracowników (badania pracowników określone w Kodeksie pracy:

 • wstępne,
 • okresowe,
 • kontrolne.

(Badania pracowników są wykonywane na podstawie pisemnej umowy pracodawcy z naszą placówką. Badania wstępne, okresowe i kontrolne są przeprowadzane na podstawie skierowania pracodawcy, na jego koszt).

 

Ponadto: 

 • Badania sanitarno-epidemiologiczne,
 • Badania do "prawa jazdy":

- do profilu kierowcy,
- do świadectwa kwalifikacji wstępnej i okresowej kierowców wykonujących przewóz osób i rzeczy,

 • Badania kierowców pojazdów uprzywilejowanych,
 • Badania instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów,
 • Badania  lekarskie osób ubiegających się o pozwolenie posiadanie broni i posiadających broń,
 • Badania kwalifikowanych pracowników  ochrony,  detektywów, pracowników zabezpieczenia technicznego technicznego,
 • Badania marynarzy i pracowników żeglugi śródlądowej,
 • Badania strażaków PSP i OSP,
 • Badania uczniów i studentów,
 • Badania na kursy operatorów wózków widłowych, koparek, ładowarek, koparko-ładowarek, podestów ruchomych,  HDS-ów, operatorów maszyn budowlanych, drogowych, żurawi wieżowych,
 • Badania z zakresu medycyny sportowej,
 • Inne z zakresu medycyny pracy.